Inżynieria budowlana dla zrównoważonego budownictwa

Zapraszamy na warsztaty poświęcone odpowiedzialności wykonawców i inwestorów w obliczu aktualnych wyzwań i zmian prawnych w branży budowlanej!  W dziedzinie budownictwa narasta nacisk na zrównoważony rozwój. Budownictwo zrównoważone to nie tylko podejście ekologiczne, ale kompleksowa filozofia uwzględniająca aspekty ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Dąży ono do połączenia innowacyjnych technologii i materiałów budowlanych z odpowiedzialnością za środowisko.… Czytaj dalej Inżynieria budowlana dla zrównoważonego budownictwa

Opublikowano

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – najświeższe informacje i zmiany

Zapisz się na warsztaty: Zakres odpowiedzialności wykonawców i inwestorów, zmiany prawne i aktualne wyzwania w branży budowlanej Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dotyczących planowania przestrzennego w Polsce. Jest to kluczowa regulacja prawna, która określa zasady i procedury dotyczące kształtowania przestrzeni oraz jej zagospodarowania. Ustawa ta reguluje także kwestie… Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – najświeższe informacje i zmiany

Opublikowano

Inwestycje przesyłowe w świetle nowych regulacji: szanse i wyzwania dla branży energetycznej

W dniach 11-12.10.2023 odbędzie się warsztat online organizowany przez MMC Polska pt.”Realizacja inwestycji przesyłowych – praktyczne problemy oraz najnowsze i projektowane zmiany prawne”.  Podczas wydarzenia eksperci przedstawią nowości wprowadzone w najnowszej wersji Ustawy dotyczącej strategicznych inwestycji w sieci przesyłowe oraz zmiany w planowaniu przestrzennym i decyzjach dotyczących środowiska. Omówią również realizację inwestycji przesyłowych zgodnie z… Czytaj dalej Inwestycje przesyłowe w świetle nowych regulacji: szanse i wyzwania dla branży energetycznej

Opublikowano

Pozyskiwanie decyzji środowiskowych – poznaj aspekty formalnoprawne i zdobądź praktyczną wiedzę.

Ochrona środowiska jest zagadnieniem istotnym dla każdego przedsiębiorstwa zarówno z branży energetycznej, przemysłu ciężkiego, wydobywczego, wytwórczego czy branży budowlanej. Konieczne jest przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska zarówno na etapie planowania inwestycji, jak i jej realizacji. Aby w pełni zrozumieć aspekty formalnoprawne pozyskiwania decyzji środowiskowych, warto zapisać się na warsztaty online. Planowane zmiany w postępowaniach… Czytaj dalej Pozyskiwanie decyzji środowiskowych – poznaj aspekty formalnoprawne i zdobądź praktyczną wiedzę.

Opublikowano

Jakie będą skutki wprowadzanych zmian w ustawie o ochronie konsumentów i konkurencji dla wszystkich uczestników rynku?

Implementacja przepisów zawartych w Rozporządzeniu CPC i Dyrektywie ECN+ będzie wiązała się z koniecznością dokonywania zmian w zakresie dostosowania wewnętrznych przepisów firm do nowych wytycznych. Skutkiem wprowadzonych zmian będzie również rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK i warto, aby przedsiębiorcy dokładnie poznali nowe regulacje w tym zakresie. Odpowiedzi na wiele pytań o ochronę konkurencji i konsumentów zostaną… Czytaj dalej Jakie będą skutki wprowadzanych zmian w ustawie o ochronie konsumentów i konkurencji dla wszystkich uczestników rynku?

Opublikowano

Jak skutecznie zabezpieczyć proces inwestycyjno-budowlany?

Realizacja prac inwestycyjno-budowlanych jest obarczona ryzykiem. Warto więc szukać skutecznych rozwiązań, które pozwolą na jego zminimalizowanie. Warto zapisać się na warsztaty praktyczne, dzięki którym zyska się fachową wiedzę, choćby na temat nowelizacji prawa budowlanego czy też metod waloryzacji kontraktów budowlanych. Nowelizacja Prawa budowlanego – projektowane zmiany Nowelizacja Prawa budowlanego ma rozwiązać konkretne problemy. Przede wszystkim… Czytaj dalej Jak skutecznie zabezpieczyć proces inwestycyjno-budowlany?

Opublikowano