Zapraszamy na warsztaty poświęcone odpowiedzialności wykonawców i inwestorów w obliczu aktualnych wyzwań i zmian prawnych w branży budowlanej! 

W dziedzinie budownictwa narasta nacisk na zrównoważony rozwój. Budownictwo zrównoważone to nie tylko podejście ekologiczne, ale kompleksowa filozofia uwzględniająca aspekty ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Dąży ono do połączenia innowacyjnych technologii i materiałów budowlanych z odpowiedzialnością za środowisko.

Definicja budownictwa zrównoważonego

Zrównoważone budownictwo uwzględnia cały cykl życia budynku, począwszy od etapu projektowania, przez budowę, użytkowanie, aż do jego ewentualnej dekonstrukcji czy recyklingu. Takie budynki są projektowane w sposób maksymalnie efektywny pod względem energetycznym, a ich funkcjonowanie ma minimalny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie zużycia zasobów i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zrównoważony rozwój w budownictwie

Zrównoważone budownictwo stanowi ważny filar strategii zrównoważonego rozwoju. Poprzez uwzględnienie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów, budynki te nie tylko przyczyniają się do oszczędności energetycznych, ale również tworzą zdrowe i komfortowe przestrzenie życia oraz pracy, jednocześnie minimalizując obciążenie dla ekosystemów.

Ekologiczne budownictwo

Kluczowym elementem zrównoważonego budownictwa jest ekologiczne projektowanie oraz wykorzystanie surowców. Materiały takie jak drewno z certyfikowanych, odnawialnych źródeł, ceramika produkowana w procesach o niskiej emisji CO2, czy izolacje wykonane z recyklingu, stanowią tylko kilka przykładów ekologicznych rozwiązań w tej dziedzinie.

Zasady budownictwa zrównoważonego

Zrównoważone budownictwo kieruje się konkretnymi kryteriami i standardami. Redukcja zużycia energii jest jednym z nich, co można osiągnąć przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak fotowoltaika czy systemy rekuperacji. Dodatkowo, systemy gromadzenia wody deszczowej, oszczędne urządzenia sanitarne i inne rozwiązania zmniejszające zużycie wody to kolejne ważne aspekty tego podejścia.

Zmiany klimatu a budownictwo

Konsekwencje zmian klimatycznych, takie jak ekstremalne zjawiska atmosferyczne czy wahania temperatur, stawiają przed budownictwem konkretne wyzwania. Budownictwo zrównoważone dąży do tworzenia infrastruktury przystosowanej do tych wyzwań, zarówno w zakresie projektowania, jak i materiałów.

Wpływ zmian klimatu na budownictwo

Konsekwencje zmian klimatycznych, takie jak ekstremalne zjawiska atmosferyczne czy wahania temperatur, stawiają przed budownictwem konkretne wyzwania. Budownictwo zrównoważone dąży do tworzenia infrastruktury przystosowanej do tych wyzwań, zarówno w zakresie projektowania, jak i materiałów.

Adaptacja budynków do zmian klimatycznych

Proces adaptacji budynków do zmian klimatycznych obejmuje m.in. zastosowanie odpowiednich technologii i rozwiązań konstrukcyjnych, które minimalizują skutki ekstremalnych warunków atmosferycznych. Przykładem takiego rozwiązania są dachy i elewacje o podwyższonej odporności na wilgoć oraz zaprojektowanie odpowiedniego systemu odwadniania, który minimalizuje ryzyko podtopień.

Raportowanie ESG w kontekście zrównoważonego budownictwa

Raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance) stało się kluczowym elementem w strategii wielu firm, również w sektorze budownictwa. Stanowi ono narzędzie do mierzenia i komunikowania postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W przypadku budownictwa, aspekt środowiskowy (E) dotyczy przede wszystkim efektywności energetycznej budynków, ich wpływu na środowisko naturalne oraz wykorzystywanych materiałów. Raportowanie w tym zakresie może obejmować emisje CO2, zużycie wody czy też poziom recyklingu materiałów budowlanych.

Społeczny aspekt (S) skupia się na bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników na budowach, relacjach z lokalnymi społecznościami oraz jakości życia przyszłych użytkowników budynków. Firmy budowlane mogą raportować na temat inicjatyw związanych z poprawą warunków pracy czy też działań społecznych podejmowanych na rzecz lokalnych społeczności.

Aspekt zarządzania (G) dotyczy transparentności w procesie decyzyjnym, etyki biznesowej oraz relacji z interesariuszami. W budownictwie zrównoważonym istotne jest uwzględnianie opinii i potrzeb wszystkich zainteresowanych stron – od inwestorów, przez mieszkańców, aż po lokalne społeczności.

Raportowanie ESG stanowi wartość dodaną dla firm budowlanych. Transparentność w działaniach i odpowiedzialność za wpływ na środowisko i społeczność przekładają się na wzrost zaufania inwestorów i klientów. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, firmy, które dokładają starań w kierunku zrównoważonego rozwoju i są w stanie to udokumentować, zyskują konkurencyjną przewagę na rynku.

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań

Innowacyjne rozwiązania technologiczne odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym budownictwie. Dzięki nowym technologiom możliwe jest projektowanie i budowanie energooszczędnych budynków, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko.

Ekologiczne materiały budowlane

Wykorzystywanie ekologicznych materiałów budowlanych to jeden z głównych elementów zrównoważonego budownictwa. Materiały te są produkowane w sposób przyjazny dla środowiska i minimalizują negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Przykładami takich materiałów są drewno z odnawialnych źródeł, materiały izolacyjne niskoemisyjne oraz kruszywa z recyklingu.

Energooszczędne systemy ogrzewania 

Zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak systemy geotermalne, fotowoltaiczne czy inteligentne zarządzanie energetyką, pozwala na maksymalizację efektywności energetycznej, jednocześnie zminimalizowując emisję szkodliwych substancji.

Wnioskując, współczesna inżynieria budowlana jest nieodzowna w kształtowaniu przyszłości zrównoważonego budownictwa, gdzie dążenie do harmonii z otoczeniem i efektywność energetyczna idą w parze z innowacyjnością i funkcjonalnością obiektów.

Zrównoważone budownictwo – warsztaty

Podczas warsztatów organizowanych przez MMC Polska omówione zostaną  najnowsze zmiany w prawie budowlanym, w tym projekt ustawy dotyczący gwarancji finansowych dla budowy domów.. To doskonała okazja, aby zaktualizować swoją wiedzę i przygotować się do nadchodzących wyzwań w branży budowlanej.

Więcej informacji poniżej: