Zapisz się na warsztaty: Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań

W ostatnich latach sztuczna inteligencja (AI) stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów technologii. Jej wpływ na nasze życie i społeczeństwo jest ogromny i nadal rośnie. W związku z tym, europejski parlament podjął decyzję o wprowadzeniu kompleksowej regulacji w zakresie sztucznej inteligencji, znanej jako AI Act.

Zakres regulacji AI Act

AI Act to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ma na celu regulować rozwój i wykorzystywanie systemów AI w Unii. Akt o sztucznej inteligencji został przyjęty przez Parlament Europejski 14 czerwca 2021 r. i ma obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE.

Regulacja AI Act ma na celu ochronę obywateli i zapewnienie bezpieczeństwa w związku z rozwojem AI. Jednym z głównych aspektów regulacji jest identyfikacja i regulacja systemów AI wysokiego ryzyka. Systemy AI wysokiego ryzyka to te, które mają potencjalnie negatywne skutki dla osób korzystających z tych systemów lub dla społeczeństwa jako całości.

Ryzyko związane ze sztuczną inteligencją

Sztuczna inteligencja może być używana w różnych branżach i dziedzinach życia, co niesie za sobą zarówno korzyści, jak i ryzyko. W związku z tym regulacja AI Act ma na celu minimalizację ryzyka związanego z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji.

Wysokie ryzyko związane z AI może dotyczyć różnych obszarów, takich jak systemy identyfikacji biometrycznej, scoring kredytowy, chatboty czy rozpoznawanie mowy. AI Act stawia ograniczenia i wymogi dotyczące wykorzystywania tych systemów AI wysokiego ryzyka.

Organy ścigania a regulacja AI

Regulacja AI Act nie dotyczy tylko sektora prywatnego, ale także organów ścigania. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w celach ścigania przestępczości może przynieść korzyści, ale jednocześnie niesie ze sobą ryzyko naruszenia praw jednostki. Dlatego AI Act skupia się także na ochronie danych osobowych i prywatności w kontekście zastosowania AI w organach ścigania.

Kategorie ryzyka zastosowania sztucznej inteligencji

Regulacja AI Act określa kategorie ryzyka związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wyróżnia się trzy kategorie ryzyka: niedopuszczalne ryzyko, wysokie ryzyko i poziom podstawowy. Każda z tych kategorii ma określone wymagania i ograniczenia dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Ochrona danych w kontekście sztucznej inteligencji

Jednym z kluczowych elementów regulacji AI Act jest ochrona danych osobowych. Sztuczna inteligencja często opiera się na przetwarzaniu dużej ilości danych, dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych w kontekście AI.

AI Act wprowadza wymogi dotyczące przejrzystości systemów AI, które obejmują informowanie użytkowników o sposobie działania i decyzjach podejmowanych przez AI. Jest to ważne, aby zapewnić, że systemy AI nie działają w sposób dyskryminujący lub nieprzejrzysty dla użytkowników.

Systemy IT oparte na sztucznej inteligencji a rozporządzenie AI Act – warsztaty

Regulacja AI Act to znaczący krok w kierunku ochrony naszych praw i zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozwojem sztucznej inteligencji w Europie. Dzięki tym regulacjom Unia Europejska staje się liderem w zakresie regulacji AI i stawia standardy w globalnym kontekście. Ochrona danych, minimalizacja ryzyka związana z AI oraz przejrzystość systemów AI to kluczowe elementy regulacji AI Act.

Jeśłi chcesz zrozumieć wpływ nowych europejskich regulacji na rozwijający się świat sztucznej inteligencji weź udział w warsztatach „Rynek usług płatniczych w obliczu teraźniejszych i przyszłych wyzwań”. Zyskaj dogłębne zrozumienie kluczowych aspektów AI Act, dowiedz się, jakie są najważniejsze wymogi dla systemów AI wysokiego ryzyka oraz jak ochrona danych osobowych i przejrzystość systemów AI stają się priorytetem w kontekście tych regulacji. Nie przegap okazji, by być na bieżąco z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi AI w Europie!

Więcej informacji poniżej: