Umowy wdrożeniowe na rozwiązania AI

Wdrażanie projektów IT oraz obsługa informatyczna firm wymaga sporządzania umów określających rodzaj wykonywanych usług, sposoby na pomiar ich efektywności oraz zakres gwarancji. Rozwój sztucznej inteligencji i stosowanie jej w oprogramowaniach dla firm spowodowały, że zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy w branży IT stanęli przed nowymi wyzwaniami związanymi z właściwym zabezpieczeniem swoich praw. Podczas warsztatów Postanowienia… Czytaj dalej Umowy wdrożeniowe na rozwiązania AI

Opublikowano

Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how – dlaczego warto je zabezpieczyć?

Internet, nowe technologie i sztuczna inteligencja stały się wyznacznikiem rozwoju ekonomicznego Europy. Właściwa i skuteczna ochrona tajemnic przedsiębiorstwa i know-how stanowią wyzwanie dla prawników, specjalistów IT oraz władz Unii Europejskiej i państw członkowskich. Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z poufnością danych, sposobami ich zabezpieczenia oraz wpływem ustawodawstwa europejskiego na polskie przepisy, będzie miało miejsce podczas dwudniowych… Czytaj dalej Tajemnica przedsiębiorstwa i know-how – dlaczego warto je zabezpieczyć?

Opublikowano

Wpływ nowelizacji KSH na kwestie odpowiedzialności w spółkach kapitałowych

Największa do tej pory nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła szereg zmian, a najważniejsze kwestie orzecznicze dotyczą rad nadzorczych w spółkach. Nowelizacja przygotowała dla nich wiele nowych narzędzi, a najistotniejsze odnoszą się do kontrolowania zarządu. Jak zmiany w KSH wpływają na zakres odpowiedzialności prawnokarnej członków organów spółek kapitałowych, co wnosi nowe orzecznictwo i czy istnieją praktyczne… Czytaj dalej Wpływ nowelizacji KSH na kwestie odpowiedzialności w spółkach kapitałowych

Opublikowano

Wykorzystanie instalacji OZE na potrzeby przedsiębiorstwa

Swobodny dostęp do źródeł energii jest warunkiem funkcjonowania gospodarki. Ostatnie wydarzenia pokazują silną zależność między drogą pozyskiwania surowców energetycznych, a stabilnością ekonomiczną i społeczną Polski oraz Europy. Odnawialne źródła energii pozwalają na zminimalizowanie negatywnych skutków zakupu gazu lub ropy i przyczyniają się do budowanie niezależności energetycznej kraju. Kolejnym ważnym elementem jest drastyczne pogorszenie się stanu… Czytaj dalej Wykorzystanie instalacji OZE na potrzeby przedsiębiorstwa

Opublikowano

Sztuczna inteligencja – wykorzystanie AI w organizacjach

Sztuczna inteligencja coraz odważniej wkracza w niemal wszystkie obszary gospodarki. Ostatnie lata to gwałtowny rozwój programów komputerowych pozwalających na szybkie analizowanie danych i podawanie gotowych rozwiązań konkretnego problemu. Artificial Intelligence pomaga optymalizować procesy zachodzące na przykład w przemyśle, szeroko rozumianych finansach oraz profesjonalnej obsłudze klienta. Dlatego koniecznością stało się uregulowanie zasad związanych z wprowadzaniem i… Czytaj dalej Sztuczna inteligencja – wykorzystanie AI w organizacjach

Opublikowano

Kryzys na rynku deweloperskim – wyzwania prawne, źródła finansowania, oczekiwania rynku

Trudna sytuacja gospodarcza, na którą m.in. wpływa galopująca inflacja, odbija się na różnych branżach. Kryzys nie omija także branży nieruchomości, którą dotyka wiele problemów. Zarządzanie ryzykiem w branży deweloperskiej to jeden z tematów warsztatu, organizowanego przez MMC 6 i 7 lutego 2023. Poniżej kilka kluczowych kwestii, jakie poruszone zostaną podczas wydarzenia. Pozyskiwanie gruntów pod nowe… Czytaj dalej Kryzys na rynku deweloperskim – wyzwania prawne, źródła finansowania, oczekiwania rynku

Opublikowano

Rok 2023 rokiem zmian w prawie cywilnym i dochodzeniu roszczeń?

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. była wyczekiwanym i potrzebnym krokiem w kierunku polepszenia działalności sądów i usprawnienia przebiegu rozpraw. Jednak nie wszystkie kwestie zostały rozwiązane w sposób optymalny, a czas pokazał, że wymagają one niezwłocznej poprawy. W dniu 27 września 2022 r. Rada Ministrów skierowała do sejmu przygotowany… Czytaj dalej Rok 2023 rokiem zmian w prawie cywilnym i dochodzeniu roszczeń?

Opublikowano

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak przedsiębiorca może zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej?

Po 4 latach wznowione zostały prace nad projektem nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Celem Ministerstwa Sprawiedliwości jest surowsze karanie przedsiębiorstw za czyny zabronione pod groźbą kary. Wskazuje się, że dotychczasowa skuteczność rozwiązań prawnych w tym zakresie była niewystarczająca. Świadczy o tym między innymi liczba przeprowadzanych spraw, ale także niewielkie sankcje i stosowanie ich wobec… Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak przedsiębiorca może zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej?

Opublikowano