Ślad węglowy – obliczanie, raportowanie i metody redukcji

Zapisz się na warsztat online: Raportowanie ESG – uregulowania prawne i najlepsze praktyki W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego oraz rosnącej świadomości społeczeństwa dotyczącej zmian klimatu, temat związany z emisją gazów cieplarnianych nabiera coraz większego znaczenia. Jednym z kluczowych narzędzi w analizie i redukcji tego wpływu jest ślad węglowy. W niniejszym artykule zapraszamy do zgłębienia tematu… Czytaj dalej Ślad węglowy – obliczanie, raportowanie i metody redukcji

Opublikowano

Sztuczna Inteligencja a bezpieczeństwo, etyka i odpowiedzialność

W dniach 18-19.10.2023 odbędzie się organizowany przez MMC Polska warsztat online, dotyczący wyzwań prawnych i praktycznego zastosowania Sztucznej Inteligencji w biznesie. AI z jednej strony stwarza ogromne szanse, z drugiej – generuje wiele wątpliwości na temat bezpieczeństwa i etyki. W poniższym artykule przedstawiamy skrót najistotniejszych kwestii związanych z tym tematem, a po więcej zapraszamy na… Czytaj dalej Sztuczna Inteligencja a bezpieczeństwo, etyka i odpowiedzialność

Opublikowano

ESG – definicja, raportowanie i strategia ESG w firmie

Zapisz się na warsztat online: Raportowanie ESG – uregulowania prawne i najlepsze praktyki. W dzisiejszym świecie coraz większą uwagę poświęca się kwestiom zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska. Pojęcie ESG (Environmental, Social, Governance) stanowi kluczową część tego globalnego trendu, wpływając na podejście firm do zarządzania, raportowania oraz podejmowania decyzji biznesowych. W niniejszym artykule przyjrzymy… Czytaj dalej ESG – definicja, raportowanie i strategia ESG w firmie

Opublikowano

Deweloper w zmieniającej się rzeczywistości prawnej – nowe wyzwania i możliwości

Zapraszamy przedstawicieli branży deweloperskiej na warsztat on-line pt. „Nowe możliwości i wyzwania dla deweloperów w obecnej sytuacji rynkowej”, który odbędzie się 27-28 września 2023 roku. Podczas spotkania eksperci omówią kluczowe zmiany prawne wpływające na inwestycje i działalność deweloperską. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń. Więcej informacji o wydarzeniu i zapisy:  https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/nowe-mozliwosci-i-wyzwania-deweloperow-w-obecnej-sytuacji-rynkowej Poniżej… Czytaj dalej Deweloper w zmieniającej się rzeczywistości prawnej – nowe wyzwania i możliwości

Opublikowano

Funkcjonowanie ładu korporacyjnego w Grupach Kapitałowych po nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

Nieustanne nowelizacje regulacji prawnych oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Szczególnie tyczy się to zmian w Kodeksie Spółek Handlowych. Ostatnia nowelizacja wprowadziła szereg zmian, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie ładu korporacyjnego. Już w dniach 20-21.09.2023r. odbędzie się organizowany przez MMC Polska warsztat on-line, przedstawiający kluczowe kwestie w tej tematyce. Na warsztat można zapisać się pod linkiem, a… Czytaj dalej Funkcjonowanie ładu korporacyjnego w Grupach Kapitałowych po nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

Opublikowano

Prawo własności intelektualnej w firmie a aspekty prawne

W dniach 18-19.09.2023r. odbędzie się organizowany przez MMC Polska warsztat online, dotyczący ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Wydarzenie skupi się na aspektach regulacyjnych dotyczących  tej istotnej dla firm kwestii. Zapisy i informacje o agendzie znajdują się pod tym linkiem, a poniżej prezentujemy wycinek najistotniejszych regulacji, które w rozszerzonej formie poruszone zostaną przez prelegentów już… Czytaj dalej Prawo własności intelektualnej w firmie a aspekty prawne

Opublikowano

Jakie ramy cyberbezpieczeństwa wprowadza dyrektywa NIS 2?

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem zarówno naszej codzienności, jak i działalności przedsiębiorstw. Wzrost liczby i skali zagrożeń w cyfrowym świecie sprawia, że niezwykle istotna staje się kwestia regulacji prawnych w tej dziedzinie. Ponad trzy lata temu wdrożono dyrektywę NIS, którą teraz zastąpi dyrektywa NIS 2. Nowa legislacja wprowadza szereg nowych ram i regulacji, które będą miały… Czytaj dalej Jakie ramy cyberbezpieczeństwa wprowadza dyrektywa NIS 2?

Opublikowano

Przyszłość rozwoju OZE w świetle zmian technologicznych i prawnych

Już w dniach 19-20.06.2023r. odbędzie się organizowany przez MMC Polska warsztat online dotyczący rozwoju OZE w świetle zmian prawnych i technologicznych.   Nowelizacja ustawy “OZE UC99” Polski rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE. Celem nowelizacji jest zwiększenie udziału OZE w krajowym zużyciu energii. Nowe przepisy dotyczą m.in.: zwiększenia wsparcia dla mikroinstalacji, takich… Czytaj dalej Przyszłość rozwoju OZE w świetle zmian technologicznych i prawnych

Opublikowano

Umowy na zakup energii elektrycznej i ich rozliczenia

W Dzienniku Ustaw opublikowano niedawno rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Określa ono regulacje odnośnie m,in. sposobu rozliczania i uwzględniania w opłatach energii oddawanej i pobieranej przez magazyny energii. Nowe przepisy wydatnie wpłyną na rynek energii elektrycznej w Polsce. Branża energetyczna w… Czytaj dalej Umowy na zakup energii elektrycznej i ich rozliczenia

Opublikowano

Jakie będą skutki wprowadzanych zmian w ustawie o ochronie konsumentów i konkurencji dla wszystkich uczestników rynku?

Implementacja przepisów zawartych w Rozporządzeniu CPC i Dyrektywie ECN+ będzie wiązała się z koniecznością dokonywania zmian w zakresie dostosowania wewnętrznych przepisów firm do nowych wytycznych. Skutkiem wprowadzonych zmian będzie również rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK i warto, aby przedsiębiorcy dokładnie poznali nowe regulacje w tym zakresie. Odpowiedzi na wiele pytań o ochronę konkurencji i konsumentów zostaną… Czytaj dalej Jakie będą skutki wprowadzanych zmian w ustawie o ochronie konsumentów i konkurencji dla wszystkich uczestników rynku?

Opublikowano