Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności

W dniach 4-5.10.2023 odbędzie się warsztat online organizowany przez MMC Polska pt.”Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności”. Podczas wydarzenia eksperci szczegółowo omówią zagadnienia związane z aktualną polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz jej wpływu na przedsiębiorstwa energetyczne i przemysłowe. Więcej informacji o wydarzeniu i link do zapisów znajdziecie Państwo tutaj, a poniżej kilka… Czytaj dalej Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności

Opublikowano

Inwestycje przesyłowe w świetle nowych regulacji: szanse i wyzwania dla branży energetycznej

W dniach 11-12.10.2023 odbędzie się warsztat online organizowany przez MMC Polska pt.”Realizacja inwestycji przesyłowych – praktyczne problemy oraz najnowsze i projektowane zmiany prawne”.  Podczas wydarzenia eksperci przedstawią nowości wprowadzone w najnowszej wersji Ustawy dotyczącej strategicznych inwestycji w sieci przesyłowe oraz zmiany w planowaniu przestrzennym i decyzjach dotyczących środowiska. Omówią również realizację inwestycji przesyłowych zgodnie z… Czytaj dalej Inwestycje przesyłowe w świetle nowych regulacji: szanse i wyzwania dla branży energetycznej

Opublikowano

Inteligentne systemy pomiarowe – regulacje prawne, wyzwania techniczne i technologiczne

Polska w krótkim czasie zamierza przekształcić sieć energetyczną w nowoczesny, elastyczny i zrównoważony system oparty w równym stopniu na energii konwencjonalnej oraz odnawialnej. Jednak, rozwój inteligentnej sieci, tzw. smart grid niesie wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, kwestiami prawnymi i aspektami technologicznymi.  Problemy, perspektywy i funkcjonowanie inteligentnej sieci energetycznej w Polsce przedstawią prelegenci w trakcie organizowanego przez… Czytaj dalej Inteligentne systemy pomiarowe – regulacje prawne, wyzwania techniczne i technologiczne

Opublikowano

Rynek energii – najnowsze i planowane zmiany prawne, wyzwania i prognozy na przyszłość

Rynek energii elektrycznej przechodzi szybką transformację w związku z koniecznością dostosowania się Polski do przepisów unijnych oraz zawirowaniami na globalnym rynku energetycznym w wyniku wojny w Ukrainie. Wdrożenie drugiego etapu Reformy Rynku Bilansującego przyniesie w najbliższym czasie duże zmiany w polskim sektorze energetycznym. Dlatego MMC Polska już dziś zaprasza na warsztat on-line pt. “Rynek energii… Czytaj dalej Rynek energii – najnowsze i planowane zmiany prawne, wyzwania i prognozy na przyszłość

Opublikowano

Jakie ramy cyberbezpieczeństwa wprowadza dyrektywa NIS 2?

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem zarówno naszej codzienności, jak i działalności przedsiębiorstw. Wzrost liczby i skali zagrożeń w cyfrowym świecie sprawia, że niezwykle istotna staje się kwestia regulacji prawnych w tej dziedzinie. Ponad trzy lata temu wdrożono dyrektywę NIS, którą teraz zastąpi dyrektywa NIS 2. Nowa legislacja wprowadza szereg nowych ram i regulacji, które będą miały… Czytaj dalej Jakie ramy cyberbezpieczeństwa wprowadza dyrektywa NIS 2?

Opublikowano

Przyszłość rozwoju OZE w świetle zmian technologicznych i prawnych

Już w dniach 19-20.06.2023r. odbędzie się organizowany przez MMC Polska warsztat online dotyczący rozwoju OZE w świetle zmian prawnych i technologicznych.   Nowelizacja ustawy “OZE UC99” Polski rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE. Celem nowelizacji jest zwiększenie udziału OZE w krajowym zużyciu energii. Nowe przepisy dotyczą m.in.: zwiększenia wsparcia dla mikroinstalacji, takich… Czytaj dalej Przyszłość rozwoju OZE w świetle zmian technologicznych i prawnych

Opublikowano

Pozyskiwanie decyzji środowiskowych – poznaj aspekty formalnoprawne i zdobądź praktyczną wiedzę.

Ochrona środowiska jest zagadnieniem istotnym dla każdego przedsiębiorstwa zarówno z branży energetycznej, przemysłu ciężkiego, wydobywczego, wytwórczego czy branży budowlanej. Konieczne jest przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska zarówno na etapie planowania inwestycji, jak i jej realizacji. Aby w pełni zrozumieć aspekty formalnoprawne pozyskiwania decyzji środowiskowych, warto zapisać się na warsztaty online. Planowane zmiany w postępowaniach… Czytaj dalej Pozyskiwanie decyzji środowiskowych – poznaj aspekty formalnoprawne i zdobądź praktyczną wiedzę.

Opublikowano

Umowy na zakup energii elektrycznej i ich rozliczenia

W Dzienniku Ustaw opublikowano niedawno rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Określa ono regulacje odnośnie m,in. sposobu rozliczania i uwzględniania w opłatach energii oddawanej i pobieranej przez magazyny energii. Nowe przepisy wydatnie wpłyną na rynek energii elektrycznej w Polsce. Branża energetyczna w… Czytaj dalej Umowy na zakup energii elektrycznej i ich rozliczenia

Opublikowano

Jakie będą skutki wprowadzanych zmian w ustawie o ochronie konsumentów i konkurencji dla wszystkich uczestników rynku?

Implementacja przepisów zawartych w Rozporządzeniu CPC i Dyrektywie ECN+ będzie wiązała się z koniecznością dokonywania zmian w zakresie dostosowania wewnętrznych przepisów firm do nowych wytycznych. Skutkiem wprowadzonych zmian będzie również rozszerzenie uprawnień Prezesa UOKiK i warto, aby przedsiębiorcy dokładnie poznali nowe regulacje w tym zakresie. Odpowiedzi na wiele pytań o ochronę konkurencji i konsumentów zostaną… Czytaj dalej Jakie będą skutki wprowadzanych zmian w ustawie o ochronie konsumentów i konkurencji dla wszystkich uczestników rynku?

Opublikowano

Nowe technologie w sektorze energetycznym – kierunki i wyzwania

Cyfryzacja sektora energetycznego nabiera rozpędu dzięki postępowi technologicznemu pod postacią rozwiązań takich jak blockchain, IoT, AI, ML czy przetwarzanie danych w chmurze. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne wyznaczają dynamiczne kierunki rozwoju w branży energetycznej. Eksperci są zgodni, że w nadchodzącej dekadzie cyfryzacja zrewolucjonizuje sposób produkcji, dystrybucji, magazynowania i zużycia energii elektrycznej. Będzie to zasługą bardziej… Czytaj dalej Nowe technologie w sektorze energetycznym – kierunki i wyzwania

Opublikowano