Wybierz wydarzenie:

  Dane osobowe uczestnika:

  Dane osoby zgłaszającej:

  Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest
  reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w
  sprawie zgłoszenia

  Osoba zgłaszająca Gościa jest jednocześnie uczestnikiem

  Regulamin

  1. Zaproszenie upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu.

  2. Zaproszenie obejmuje: prelekcje oraz materiały merytoryczne, certyfikat uczestnictwa oraz
   networking.

  3. Zgłoszenie będzie podlegało weryfikacji oraz wymaga potwierdzenia mailowego od organizatora.

  4. Rezygnację z udziału należy przesłać mailowo na adres organizatora: zgloszenia@mmcpolska.pl, do
   7 dni przed wydarzeniem.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

  6. Udział w wydarzeniu obejmuje:

   → utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych,
   streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas wydarzenia;

   → przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z
   2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych
   (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu
   identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.


  Administratorem danych osobowych jest MM
  Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą
  przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej