Aspekty prawne, praktyczne i technologiczne w działalności pośrednika ubezpieczeniowego

Prawo a postępowanie likwidacyjne Postępowanie likwidacyjne odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej oraz w KPC. W zakres postępowania likwidacyjnego wchodzi szereg czynności podejmowanych w celu rzetelnego ustalenia okoliczności i przyczyny zdarzenia, odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz określenia wysokości odszkodowania i… Czytaj dalej Aspekty prawne, praktyczne i technologiczne w działalności pośrednika ubezpieczeniowego

Opublikowano

Kryzys na rynku deweloperskim – wyzwania prawne, źródła finansowania, oczekiwania rynku

Trudna sytuacja gospodarcza, na którą m.in. wpływa galopująca inflacja, odbija się na różnych branżach. Kryzys nie omija także branży nieruchomości, którą dotyka wiele problemów. Zarządzanie ryzykiem w branży deweloperskiej to jeden z tematów warsztatu, organizowanego przez MMC 6 i 7 lutego 2023. Poniżej kilka kluczowych kwestii, jakie poruszone zostaną podczas wydarzenia. Pozyskiwanie gruntów pod nowe… Czytaj dalej Kryzys na rynku deweloperskim – wyzwania prawne, źródła finansowania, oczekiwania rynku

Opublikowano

Rok 2023 rokiem zmian w prawie cywilnym i dochodzeniu roszczeń?

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. była wyczekiwanym i potrzebnym krokiem w kierunku polepszenia działalności sądów i usprawnienia przebiegu rozpraw. Jednak nie wszystkie kwestie zostały rozwiązane w sposób optymalny, a czas pokazał, że wymagają one niezwłocznej poprawy. W dniu 27 września 2022 r. Rada Ministrów skierowała do sejmu przygotowany… Czytaj dalej Rok 2023 rokiem zmian w prawie cywilnym i dochodzeniu roszczeń?

Opublikowano

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak przedsiębiorca może zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej?

Po 4 latach wznowione zostały prace nad projektem nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Celem Ministerstwa Sprawiedliwości jest surowsze karanie przedsiębiorstw za czyny zabronione pod groźbą kary. Wskazuje się, że dotychczasowa skuteczność rozwiązań prawnych w tym zakresie była niewystarczająca. Świadczy o tym między innymi liczba przeprowadzanych spraw, ale także niewielkie sankcje i stosowanie ich wobec… Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak przedsiębiorca może zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej?

Opublikowano