Rozwijająca się technologia, a wraz z nią zmiany w zakresie praw i regulacji stanowią największe wyzwania w działalności sektora ubezpieczeniowego. Tematyce tej zostaną poświęcone warsztaty online zatytułowane: Wyzwania sektora ubezpieczeniowego – nowe spojrzenie na APK, zarządzanie produktami zgodnie z ESG, kanały dystrybucji i trendy technologiczne.

Zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi zgodnie z ESG

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed towarzystwami ubezpieczeniowymi w 2023 roku jest niewątpliwie zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi zgodnie z ESG. Skrót ten według definicji Komisji Europejskiej odnosi się do oddziaływania biznesu na otoczenie, środowisko oraz społeczeństwo.

Regulacje nakładają na instytucje ubezpieczeniowe intensyfikację działań zgodnych z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W związku z tym każda organizacja w swoich procesach biznesowych jest zobowiązana do szerszego spojrzenia – nie tylko na swoje zyski, ale również kwestie społeczno-gospodarcze i środowiskowe. 

Jakie zmiany należy zatem wdrożyć? Istotne są zarówno działania mające na celu przeorganizowanie procesów w taki sposób, by zredukować ślad węglowy, jak i tworzenie zoptymalizowanych pod kątem CSR produktów ubezpieczeniowych, które zwiększą zaangażowanie klientów w działaniach prośrodowiskowych. Choć są to zmiany idące z duchem czasu, wprowadzenie ich wymaga od organizacji znacznych zmian w zakresie dotychczasowego modelu biznesowego

Wzrost znaczenia APK w branży ubezpieczeniowej

Analiza potrzeb klienta to istotny element pracy branży ubezpieczeniowej, którego celem jest dopasowanie produktu ubezpieczeniowego do klienta, na podstawie jego potrzeb, wymagań oraz sytuacji finansowej.

Regulacje związane bezpośrednio z APK mimo, że praktykowane od wielu lat, nie zawsze były dostatecznie precyzyjne, co mogło prowadzić do sytuacji, w której klient nabywał ubezpieczenie nieodpowiednie do swoich potrzeb.

Nowe spojrzenie na proces analizy potrzeb klienta zapewnia wyższą skuteczność w identyfikacji prawdziwych potrzeb klienta oraz dopasowaniu najlepszej dla niego oferty

Jakie rozwiązania zastosować, aby obowiązek przeprowadzenia APK nie pozostawał jedynie czynnością wymaganą przez regulacje prawne?

Najlepsze rozwiązania to rozwiązania najprostsze – co to oznacza ? Po pierwsze konstrukcja pytań w analizie potrzeb powinna być jasna, przejrzysta i zrozumiała. Powinniśmy stosować pytania zamknięte tak aby klient mógł udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Po drugie warto zamieścić przykład kiedy świadczenie jest przyznawane, a kiedy się nie należy. Taki element daje szersze spektrum dla klienta, poza tym jest pewnym zabezpieczeniem dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego w przypadku zastrzeżeń missellingu. W przypadku produktów inwestycyjnych, bądź związanych z inwestycjami warto przeprowadzić profilowanie klienta, czyli określenie tolerancji ryzyka i oczekiwanego zysku. Połączenie elementów pytań zamkniętych i przykładów daje większą przejrzystość działania produktu jak również jest bezpieczniejsze zarówno z punktu widzenia oferenta jak i klienta. – Krzysztof Powązka, CSO, Dyrektor Sprzedaży, Laven.

Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń

Jednym z istotniejszych wyzwań dla branży jest wykorzystanie nowoczesnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń, co pozwoli dotrzeć do znacznie większej liczby klientów oraz dopasować się do ich preferencji.

Zmiany w zakresie przemodelowania struktury sprzedażowej firm ubezpieczeniowej mają miejsce już od kilku lat. Oczywiste jest, że w perspektywie długofalowej takie zmiany są opłacalne, czego dowodem jest znaczny wzrost sprzedaży ubezpieczeń zdalnie, za pośrednictwem internetu czy aplikacji mobilnych.

Zmiana modelu biznesowego i większa koncentracja w obszarze rozwijania nowoczesnych kanałów dystrybucji pozwoli na redukcję kosztów, przy zachowaniu optymalnej efektywności sprzedaży i wysokiej jakości oferowanych usług. 

Wdrożenie nowego standardu chmury obliczeniowej wg PIU

Zmiany, z jakimi zmagają się towarzystwa ubezpieczeniowe w 2023 roku to również dostosowanie się do nowego standardu chmury obliczeniowej wg PIU. Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała zbiór zasad przygotowania i przeprowadzenia skutecznego wdrożenia chmury, z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawnych oraz nadzorczych. Chmura ubezpieczeniowa stanowi istotny element cyfryzacji rynku ubezpieczeń, a dla sektora jest szansą na rozwój oraz optymalizację biznesu. Kluczem jednak jest dostosowanie procesów opartych o rozwiązania chmurowe do przepisów ustawy UDUiR w zakresie przepisów regulujących umowy outsourcingu. 

Przed sektorem ubezpieczeniowym stoi obecnie wiele wyzwań, które są wynikiem rozwoju technologii oraz zmian w regulacjach prawnych. Prelegenci omówią najważniejsze z nich podczas warsztatów: Wyzwania sektora ubezpieczeniowego – nowe spojrzenie na APK, zarządzanie produktami zgodnie z ESG, kanały dystrybucji i trendy technologiczne.

Więcej informacji poniżej: