Swobodny dostęp do źródeł energii jest warunkiem funkcjonowania gospodarki. Ostatnie wydarzenia pokazują silną zależność między drogą pozyskiwania surowców energetycznych, a stabilnością ekonomiczną i społeczną Polski oraz Europy. Odnawialne źródła energii pozwalają na zminimalizowanie negatywnych skutków zakupu gazu lub ropy i przyczyniają się do budowanie niezależności energetycznej kraju. Kolejnym ważnym elementem jest drastyczne pogorszenie się stanu środowiska naturalnego spowodowane używaniem nieodnawialnych źródeł energii.
W najbliższym czasie można spodziewać się rosnącego zainteresowania różnymi rodzajami OZE, nie tylko ze strony indywidualnych odbiorców, ale również największych przedsiębiorstw. Dlatego koniecznością stało się poznanie i zrozumienie aspektów związanych z wprowadzaniem OZE do firm. Szkolenie Wykorzystanie instalacji OZE na potrzeby przedsiębiorstwa – finansowa, techniczna i prawna strona inwestycji organizowane przez MMC Polska w dniach 27-28.02.2023 r. ma za zadanie kompleksowo przedstawić zagadnienia związane z tym tematem.

Wytwarzanie energii na własne potrzeby przedsiębiorstwa

Firmy najczęściej korzystają z odnawialnych źródeł energii poprzez kupowanie ich od innych podmiotów. Jednak rosnące ceny, brak stabilności rynku energetycznego oraz obawa przed przerwami w dostawie prądu spowodowały, że przedsiębiorstwa poważnie rozważają budowę stacji prądotwórczych na własny użytek. Wiele firm może pozwolić sobie na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych na dachach posiadanych nieruchomości lub wykorzystać grunty pod budowę farmy wiatrowej. Posiadanie własnego źródła energii przynosi przede wszystkim znaczne oszczędności i pozwala na uniezależnienie się od niestabilnego rynku tradycyjnych paliw kopalnych. Dlatego korzystanie z OZE przestaje być dla firm tylko marketingowym hasłem i staje się sposobem na poprawę płynności finansowej.
Jednak, aby przedsiębiorstwa mogły w pełni wykorzystywać OZE, niezbędne są regulacje prawne umożliwiające budowę linii bezpośrednich łączących farmę energii z odbiorcą. Obowiązujące przepisy zezwalają na budowę jedynie wówczas, gdy odbiorca nie jest w stanie pokryć całkowitego zapotrzebowania na energię za pośrednictwem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Oczywiście kwestią sporną są również opłaty za prąd ponoszone przez przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy firma będzie korzystała z własnych źródeł, dotychczasowi operatorzy linii energetycznych zostaną pozbawieni dochodów z tego tytułu.

Technologia magazynowania ciepła i chłodu

Firmy zainteresowane wytwarzaniem OZE na własne potrzeby powinny posiadać odpowiedniego rodzaju magazyny do przechowywania nadwyżek energii. Jedną z najbardziej obiecujących technologii w tym zakresie jest magazynowanie ciepła i chłodu. To nowoczesne rozwiązanie pozwala w ciepłych miesiącach zbierać energię wykorzystywaną zimą, a w chłodnych okresach zbierać zasoby potrzebne latem na przykład do zasilenia klimatyzacji. Magazyn jest idealnym rozwiązaniem dla pomp ciepła oraz fotowoltaiki.
Technologia korzystająca z magazynu ciepła i chłodu pozwala na znaczne oszczędności w procesie produkcji oraz dystrybucji energii. Z całą pewnością może stać się przydatnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które chcą mieć własne OZE, ale obawiały się podjęcia nierentownej inwestycji. Rozwój technologii magazynowania ciepła i chłodu w dłuższej perspektywie ma szansę znacząco przyczynić się do uniezależnienia całej gospodarki od zewnętrznych, nieodnawialnych źródeł energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Rosnące ceny energii spowodowały, że właściciele firm przestają traktować audyt energetyczny tylko jako narzucony przez prawo obowiązek, ale zaczynają widzieć w nim szansę na poprawę bilansu energetycznego i obniżenie kosztów działalności. Duże przedsiębiorstwa, jako jedyne, mają obowiązek co cztery lata wykonywać audyty, ale coraz częściej zainteresowani są nimi również właściciele firm z sektora MŚP. W oparciu o pozyskane dane oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, transporcie i instalacjach przemysłowych audytorzy sporządzają zalecenia służące poprawie bilansu energetycznego.
Dzięki przeprowadzeniu badania oraz zastosowaniu się do wytycznych zawartych w raporcie audytowym, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zainstalowanie systemu pozyskującego energię odnawialną.

Wybór odpowiedniego OZE i etapy wdrożenia instalacji

Decyzję o budowie własnego źródła energii odnawialnej powinien poprzedzić dokładny audyt energetyczny. Dzięki niemu przedsiębiorstwo zyska informacje jakie systemy będą najbardziej ekonomiczne dla danej branży i specyfiki prowadzonej działalności. W Polsce najpopularniejszymi systemami pozyskiwania energii z natury są instalacje fotowoltaiczne i farmy wiatrowe. Przedsiębiorstwa na podstawie pozyskanych danych z audytu oraz własnych analiz i możliwości finansowych muszą podjąć decyzję, która opcja będzie dla nich korzystniejsza. Duże znaczenie będą miały również posiadane nieruchomości – budynki, grunty. Niestety może się okazać, że działka należąca do firmy nie nadaje się do zainstalowania urządzeń na przykład ze względu na zbyt małe nasłonecznienie.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie projektu instalacji zawierającego między innymi rozmieszczenie paneli słonecznych lub turbin wiatrowych oraz wszelkie specyfikacje techniczne urządzeń. Dopiero po przygotowaniu projektu można rozpocząć starania o uzyskanie pozwolenia na budowę i wydania decyzji środowiskowej. W tym samym czasie należy również wystąpić w Urzędzie Regulacji Energetyki o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. Po zainstalowaniu systemu niezbędne jest przeprowadzenie audytu, który ma za zadanie sprawdzić poprawność wykonania wszystkich prac. Dopiero wówczas można rozpocząć korzystanie z instalacji. Oczywiście konieczne będą systematyczne kontrole działania całego systemu i regularne przeprowadzanie prac serwisowych.

Odnawialne źródła energii stanowią przyszłość w pozyskiwaniu paliw dla gospodarstw indywidualnych oraz biznesu. Im wcześniej przedsiębiorstwa podejmą się wdrażania zielonych rozwiązań w swoich firmach, tym szybciej zyskają swobodny i niezależny od globalnych wydarzeń własny system energetyczny i zapewnią sobie ciągłość działania.

Więcej informacji i link do zapisów na warsztat: