Jak wyglądają kwestie podatkowo-rozliczeniowe inwestycji? Okazuje się, że nie jest to proste. Wielu przedsiębiorców, zagłębiając się w przepisy podatkowe z tym związane, ma wrażenie, że wątpliwości wcale się nie rozwiewają, a pytania – ciągle mnożą. Jak klasyfikować instalacje zgodnie z KŚT? Jak odnieść do nich zapisy z ustawy o podatku od nieruchomości? Jak rozliczyć inwestycję pod kątem rachunkowo-podatkowym? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci w czasie warsztatów online „Opodatkowanie nieruchomości w sektorze energetycznym – ujęcie prawne i praktyczne”.

Środki trwałe w przedsiębiorstwie a podatek od nieruchomości

Do środków trwałych zaliczają się m.in. budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia czy środki transportu. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) wymienia dziesięć grup, które pozwalają na ustalenie stawek amortyzacyjnych i właściwego sposobu ewidencji. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle.

Jak amortyzować środki trwałe?

Amortyzacja wpływa na obniżenie podatku dochodowego, a przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilku rozwiązań. Metoda liniowa polega na tym, że roczna kwota odpisu amortyzacyjnego jest taka sama przez cały okres amortyzacji. Wartość standardowej stawki można podwyższyć w przypadku używanych środków trwałych.  Poza tym w pewnych sytuacjach można zastosować wyższe stawki amortyzacyjne.

Nabycie i zbycie nieruchomości a CIT i VAT

Jakie są skutki podatkowe zbycia lub nabycia nieruchomości? Przychód związany ze zbyciem nieruchomości co do zasady jest objęty podatkiem dochodowym. Od kwoty sprzedaży odejmuje się koszty uzyskania przychodu, m.in. odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wydatki poniesione z tytułu nabycia gruntu zostają zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu dopiero w chwili odpłatnego zbycia – grunt nie podlega amortyzacji. W przypadku zaś budynków, kosztem uzyskania przychodu w chwili jego sprzedaży jest cena nabycia pomniejszona o wartość odpisów amortyzacyjnych.

Te i inne zagadnienia będą dokładnie wyjaśniane przez ekspertów na warsztatach online w dniach 11-12.12.2023.

Więcej informacji poniżej: